Rollen en rechten

Het beheren van een website doe je vaak niet alleen. Wanneer er meerdere mensen aan dezelfde website werken is het wenselijk om te werken met verschillende rollen. Iedere rol heeft rechten waarmee vastgelegd is wat de gebruiker kan aanpassen.

Rollen.

Er zijn vijf verschillende rollen. Iedere gebruiker kan gekoppeld worden aan één rol.

  • Beheerder
  • Bouwer
  • Redacteur
  • Auteur
  • Medewerker

Rechten.

Naast rollen zijn er ook rechten. Iedere rol heeft een aantal vaste rechten. Deze rechten kunnen niet uitgezet worden. Er kunnen extra rechten aan een gebruiker worden toegekend.